Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 333
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 06/05/2021 | 10:30  | Lượt xem: 174
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 06/05/2021 | 10:07  | Lượt xem: 275
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 155
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Sas - CoV-2 (Covid-19) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:57  | Lượt xem: 226
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Sas - CoV-2 (Covid-19) trên địa bàn Quận.

Về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:48  | Lượt xem: 232
Sở VH&TT Hà Nội đề nghị triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao.

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:19  | Lượt xem: 790
Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Quận đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân,...

Phát huy tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:01  | Lượt xem: 666
Năm 2021, là năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh...

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 04/05/2021 | 05:30  | Lượt xem: 97
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 04/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 48
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Về việc thực hiện công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/05/2021 | 05:45  | Lượt xem: 772
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

Về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/05/2021 | 05:30  | Lượt xem: 729
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:10  | Lượt xem: 808
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 - Vì Hòa bình, quận Hai Bà Trưng, năm 2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:46  | Lượt xem: 583
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 - Vì Hòa bình năm 2021.

Quận Hai Bà Trưng tập huấn hướng dẫn công tác trang trí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:09  | Lượt xem: 123
Ngày 26/4/2021, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác trang trí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, công...

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 gắn với sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 29/04/2021 | 03:48  | Lượt xem: 92
Ngày 28/4/2021, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, số 33 Đại Cồ Việt, được sự đồng ý của Quận uỷ UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 29/04/2021 | 02:30  | Lượt xem: 172
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Về việc triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2021 | 08:30  | Lượt xem: 823
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường

Ngày đăng 28/04/2021 | 05:16  | Lượt xem: 484
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quận sự phường.