LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 19/01/2021 | 15:50  | Lượt xem: 53
Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:34  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 519
Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 đến 11/12/2020.

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 03:01  | Lượt xem: 830
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/11/2020 | 11:30  | Lượt xem: 466
Lịch công tác tuần từ 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 257
Lịch công tác tuần từ 26/10/2020 đến 30/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 218
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 192
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 231
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:05  | Lượt xem: 388
Lịch công tác tuần từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/08/2020 | 04:11  | Lượt xem: 343
Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 481
Lịch công tác tuần từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 435
Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:45  | Lượt xem: 502
Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 318
Lịch công tác tuần từ 13/7/2020 đến 17/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 260
Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 381
Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:00  | Lượt xem: 316
Lịch công tác tuần từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 248
Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 277
Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 05/6/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 24 kết quả.