LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Về việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa XX

Ngày đăng 27/07/2021 | 10:41  | Lượt xem: 308
Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa XX.

Giấy triệu tập kỳ họp thứ Hai của Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/07/2021 | 03:22  | Lượt xem: 397
Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2021 | 11:05  | Lượt xem: 219
Lịch công tác tuần từ 12/07/2021 đến 16/07/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:50  | Lượt xem: 283
Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 344
Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/04/2021 | 11:00  | Lượt xem: 257
Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 221
Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2021 | 04:55  | Lượt xem: 2186
Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 09/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:16  | Lượt xem: 1563
Lịch công tác tuần từ 29/03/2021 đến 02/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/03/2021 | 10:36  | Lượt xem: 374
Lịch công tác tuần từ 22/03/2021 đến 26/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:40  | Lượt xem: 336
Lịch công tác tuần từ 15/03/2021 đến 19/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:44  | Lượt xem: 406
Lịch công tác tuần từ 08/03/2021 đến 12/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:51  | Lượt xem: 427
Lịch công tác tuần từ 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:16  | Lượt xem: 489
Lịch công tác tuần từ 25/01/2021 đến 29/01/2021.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 19/01/2021 | 03:50  | Lượt xem: 661
Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:34  | Lượt xem: 543
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 817
Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 đến 11/12/2020.

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 03:01  | Lượt xem: 1982
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/11/2020 | 11:30  | Lượt xem: 666
Lịch công tác tuần từ 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 473
Lịch công tác tuần từ 26/10/2020 đến 30/10/2020.
Hiển thị 1 - 20 trong 38 kết quả.