LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 92
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:05  | Lượt xem: 248
Lịch công tác tuần từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/08/2020 | 04:11  | Lượt xem: 262
Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 404
Lịch công tác tuần từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 349
Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:45  | Lượt xem: 431
Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 259
Lịch công tác tuần từ 13/7/2020 đến 17/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 222
Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 315
Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:00  | Lượt xem: 270
Lịch công tác tuần từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 196
Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 233
Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 05/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 242
Lịch công tác tuần từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:27  | Lượt xem: 361
Lịch công tác tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 284
Lịch công tác tuần từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:53  | Lượt xem: 243
Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020