LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 58
Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:45  | Lượt xem: 130
Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 81
Lịch công tác tuần từ 13/7/2020 đến 17/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 88
Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 197
Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:00  | Lượt xem: 171
Lịch công tác tuần từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 102
Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 165
Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 05/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 138
Lịch công tác tuần từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:27  | Lượt xem: 254
Lịch công tác tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 204
Lịch công tác tuần từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/05/2020 | 03:53  | Lượt xem: 172
Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020