LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:50  | Lượt xem: 132
Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 210
Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/04/2021 | 11:00  | Lượt xem: 154
Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 132
Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2021 | 04:55  | Lượt xem: 2079
Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 09/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:16  | Lượt xem: 1444
Lịch công tác tuần từ 29/03/2021 đến 02/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/03/2021 | 10:36  | Lượt xem: 293
Lịch công tác tuần từ 22/03/2021 đến 26/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:40  | Lượt xem: 258
Lịch công tác tuần từ 15/03/2021 đến 19/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:44  | Lượt xem: 306
Lịch công tác tuần từ 08/03/2021 đến 12/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:51  | Lượt xem: 346
Lịch công tác tuần từ 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:16  | Lượt xem: 415
Lịch công tác tuần từ 25/01/2021 đến 29/01/2021.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 19/01/2021 | 03:50  | Lượt xem: 513
Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:34  | Lượt xem: 451
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 720
Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 đến 11/12/2020.

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 03:01  | Lượt xem: 1657
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/11/2020 | 11:30  | Lượt xem: 606
Lịch công tác tuần từ 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 390
Lịch công tác tuần từ 26/10/2020 đến 30/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 339
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 292
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 336
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 35 kết quả.