LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 05/05/2020 | 15:53  | Lượt xem: 288

Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020

 Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020 của Thường trực HĐND quận .

(Chi tiết tại đây)