LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 298

Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.

Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)