LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 333

Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)