LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 26/04/2021 | 11:00  | Lượt xem: 400

Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021.

Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)