LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 494

Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)