LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 25/05/2021 | 08:50  | Lượt xem: 424

Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021.

Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)