LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 17/01/2022 | 15:37  | Lượt xem: 251

Lịch công tác tuần từ 17/01/2022 đến 21/01/2022.

Lịch công tác tuần từ 17/01/2022 đến 21/01/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)