LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 15/02/2022 | 11:23  | Lượt xem: 233

Lịch công tác tuần từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

Lịch công tác tuần từ 14/02/2022 đến 18/02/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)