LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/03/2022 | 09:30  | Lượt xem: 192

Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 11/03/2022.

Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 11/03/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)