LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/04/2022 | 09:30  | Lượt xem: 128

Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 15/04/2022.

Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 15/04/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)