LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/04/2022 | 11:12  | Lượt xem: 147

Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 29/04/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)