LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/05/2022 | 14:35  | Lượt xem: 101

Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 13/05/2022.

Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 13/05/2022 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)