LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 259

Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)