LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:45  | Lượt xem: 499

Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020.

Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020 của Thường trực HĐND quận.

(Chi tiết tại đây)