LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2021 | 16:55  | Lượt xem: 2314
Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 09/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:16  | Lượt xem: 1688
Lịch công tác tuần từ 29/03/2021 đến 02/04/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/03/2021 | 10:36  | Lượt xem: 499
Lịch công tác tuần từ 22/03/2021 đến 26/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:40  | Lượt xem: 425
Lịch công tác tuần từ 15/03/2021 đến 19/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:44  | Lượt xem: 512
Lịch công tác tuần từ 08/03/2021 đến 12/03/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:51  | Lượt xem: 551
Lịch công tác tuần từ 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:16  | Lượt xem: 582
Lịch công tác tuần từ 25/01/2021 đến 29/01/2021.

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày đăng 19/01/2021 | 03:50  | Lượt xem: 834
Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:34  | Lượt xem: 641
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 935
Lịch công tác tuần từ 07/12/2020 đến 11/12/2020.

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 03:01  | Lượt xem: 2310
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/11/2020 | 11:30  | Lượt xem: 744
Lịch công tác tuần từ 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 593
Lịch công tác tuần từ 26/10/2020 đến 30/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 501
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 432
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 504
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:05  | Lượt xem: 733
Lịch công tác tuần từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/08/2020 | 04:11  | Lượt xem: 545
Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 814
Lịch công tác tuần từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 747
Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.
Hiển thị 21 - 40 trong 51 kết quả.