LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:24  | Lượt xem: 55
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 20 từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 11/05/2020 | 05:00  | Lượt xem: 31
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 19 từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 05/05/2020 | 02:59  | Lượt xem: 712
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 18 từ 04/5/2020 đến 08/5/2020