LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 16/05/2022 | 16:07  | Lượt xem: 33
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 20, từ ngày 16/05/2022 đến 20/05/2022).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 02/05/2022 đến 05/06/2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 03:57  | Lượt xem: 64
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 02/05/2022 đến 05/06/2022.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 10/05/2022 | 09:35  | Lượt xem: 47
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 09/05/2022 đến 13/05/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 29/04/2022 | 09:49  | Lượt xem: 93
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/04/2022 | 08:57  | Lượt xem: 100
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 17, từ ngày 25/04/2022 đến 29/04/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:56  | Lượt xem: 99
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 16, từ ngày 18/04/2022 đến 22/04/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:42  | Lượt xem: 106
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 15, từ ngày 11/04/2022 đến 15/04/2022).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 28/03/2022 đến 01/05/2022

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:01  | Lượt xem: 81
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 28/03/2022 đến 01/05/2022.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:57  | Lượt xem: 65
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 14, từ ngày 04/04/2022 đến 08/04/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 28/03/2022 | 04:12  | Lượt xem: 94
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 13, từ ngày 28/03/2022 đến 01/04/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 22/03/2022 | 08:45  | Lượt xem: 82
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 12, từ ngày 21/03/2022 đến 25/03/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 07/03/2022 | 03:25  | Lượt xem: 144
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 10, từ ngày 07/03/2022 đến 11/03/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 01/03/2022 | 10:39  | Lượt xem: 117
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 09, từ ngày 28/02/2022 đến 04/03/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 21/02/2022 | 03:54  | Lượt xem: 221
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 08, từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 14/02/2022 | 04:19  | Lượt xem: 131
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 07, từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 07/02/2022 | 04:30  | Lượt xem: 138
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 06, từ ngày 07/02/2022 đến 11/01/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/01/2022 | 11:16  | Lượt xem: 153
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 03, từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 11/01/2022 | 09:53  | Lượt xem: 162
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 02, từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022).

Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 03/01/2022 đến 06/03/2022

Ngày đăng 05/01/2022 | 04:44  | Lượt xem: 184
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng từ 03/01/2022 đến 06/03/2022.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 04/01/2022 | 10:30  | Lượt xem: 168
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 01, từ ngày 03/01/2022 đến 08/01/2022).