LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 20/01/2021 | 09:58  | Lượt xem: 63
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 03, từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021).

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:05  | Lượt xem: 122
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 01, từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021).

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 22/12/2020 | 11:00  | Lượt xem: 740
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 51, từ ngày 21/12/2020 đến 26/12/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 08/12/2020 | 09:00  | Lượt xem: 191
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ  49, từ ngày 07/12/2020 đến 11/12/2020.

Lịch công tác của Quận ủy từ 30/11/2020 đến 21/2/2021

Ngày đăng 02/12/2020 | 05:09  | Lượt xem: 258
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 30/11/2020 đến 21/2/2021.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 30/11/2020 | 03:30  | Lượt xem: 174
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 48, từ ngày 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:22  | Lượt xem: 157
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 47, từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/11/2020 | 10:30  | Lượt xem: 201
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 46, từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 10/11/2020 | 11:18  | Lượt xem: 243
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 45, từ ngày 09/11/2020 đến 14/11/2020.

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/11/2020 | 04:34  | Lượt xem: 342
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 11/2020 của đồng chí Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 03/11/2020 | 11:47  | Lượt xem: 166
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 44, từ ngày 02/11/2020 đến 07/11/2020.

Lịch công tác của Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/10/2020 | 04:28  | Lượt xem: 186
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 26/10/2020 đến 06/12/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/10/2020 | 04:30  | Lượt xem: 112
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 42, từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 12/10/2020 | 05:01  | Lượt xem: 173
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 41, từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/10/2020 | 03:22  | Lượt xem: 179
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 40, từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020.

Lịch công tác của Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/10/2020 | 02:49  | Lượt xem: 193
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 28/9/2020 đến 01/11/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 28/9/2020 đến 03/10/2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:29  | Lượt xem: 233
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 28/9/2020 đến 03/10/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 21/9/2020 đến 25/9/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 03:16  | Lượt xem: 234
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 21/9/2020 đến 25/9/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 252
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020.

Lịch công tác của Quận ủy từ 07/9/2020 đến 11/9/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:48  | Lượt xem: 283
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.
Hiển thị 1 - 20 trong 39 kết quả.