LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tháng 8/2020 của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 29/07/2020 | 15:13  | Lượt xem: 84
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tháng 8/2020 từ 27/7/2020 đến 06/9/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 27/07/2020 | 05:10  | Lượt xem: 37
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 30 từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 21/07/2020 | 03:30  | Lượt xem: 127
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 29 từ 20/7/2020 đến 24/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 14/07/2020 | 10:15  | Lượt xem: 25
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 28 từ 13/7/2020 đến 17/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 17
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 27 từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:07  | Lượt xem: 120
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 26 từ 29/6/2020 đến 03/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 23/06/2020 | 02:30  | Lượt xem: 193
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 25 từ 22/6/2020 đến 26/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 15/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 92
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 24 từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 09/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 73
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 23 từ 08/6/2020 đến 12/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:00  | Lượt xem: 138
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 22 từ 01/6/2020 đến 05/6/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 26/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 69
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 21 từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:24  | Lượt xem: 196
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 20 từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 11/05/2020 | 05:00  | Lượt xem: 133
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 19 từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 05/05/2020 | 02:59  | Lượt xem: 845
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 18 từ 04/5/2020 đến 08/5/2020