LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 14/06/2021 | 15:25  | Lượt xem: 104
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 24, từ ngày 14/06/2021 đến 18/06/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 07/06/2021 | 11:00  | Lượt xem: 61
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 23, từ ngày 07/06/2021 đến 11/06/2021).

Lịch công tác của Quận ủy từ 31/5 đến 02/7/2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 11:16  | Lượt xem: 97
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 31/5 đến 02/7/2021.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:23  | Lượt xem: 122
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 22, từ ngày 31/05/2021 đến 04/06/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 24/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 131
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 21, từ ngày 24/05/2021 đến 28/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/05/2021 | 11:04  | Lượt xem: 136
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 20, từ ngày 17/05/2021 đến 23/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 11/05/2021 | 10:04  | Lượt xem: 148
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 10/05/2021 đến 15/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 04/05/2021 | 03:00  | Lượt xem: 100
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 03/05/2021 đến 08/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/04/2021 | 05:00  | Lượt xem: 472
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 16, từ ngày 19/04/2021 đến 23/04/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/04/2021 | 09:01  | Lượt xem: 169
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 14, từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021).

Lịch công tác của Quận ủy từ 29/3 đến 04/5/2021

Ngày đăng 05/04/2021 | 05:10  | Lượt xem: 121
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 29/3 đến 04/5/2021.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 29/03/2021 | 04:36  | Lượt xem: 159
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 13, từ ngày 29/03/2021 đến 03/04/2021).

Lịch công tác của Quận ủy từ 15/3 đến 19/3/2021

Ngày đăng 15/03/2021 | 03:30  | Lượt xem: 122
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 15/3 đến 19/3/2021.

Lịch công tác của Quận ủy từ 02/3 đến 04/4/2021

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:24  | Lượt xem: 142
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 02/3 đến 04/4/2021.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:19  | Lượt xem: 123
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 10, từ ngày 08/03/2021 đến 13/03/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 01/03/2021 | 04:43  | Lượt xem: 152
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 09, từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:43  | Lượt xem: 190
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 08, từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021).

Chương trình công tác của Ban Thường vụ Quận ủy Hai bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 10:53  | Lượt xem: 239
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Chương trình công tác của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2021

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 09/02/2021 | 10:42  | Lượt xem: 254
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 06 và thứ 07 năm 2021, từ ngày 08/02/2021 đến 19/02/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 02/02/2021 | 10:29  | Lượt xem: 229
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 05, từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021).
Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.