LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 27/09/2021 | 15:18  | Lượt xem: 176
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 39, từ ngày 27/09/2021 đến 01/10/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 20/09/2021 | 10:36  | Lượt xem: 197
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 38, từ ngày 20/09/2021 đến 26/09/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 13/09/2021 | 03:10  | Lượt xem: 168
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 37, từ ngày 13/09/2021 đến 17/09/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/09/2021 | 03:51  | Lượt xem: 237
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 36, từ ngày 06/09/2021 đến 10/09/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 30/08/2021 | 11:05  | Lượt xem: 215
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 35, từ ngày 30/08/2021 đến 05/09/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 20/08/2021 | 05:23  | Lượt xem: 149
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 34, từ ngày 23/08/2021 đến 27/08/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 13/08/2021 | 06:30  | Lượt xem: 98
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 33, từ ngày 16/08/2021 đến 20/08/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/07/2021 | 02:59  | Lượt xem: 188
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 29, từ ngày 19/07/2021 đến 23/07/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:30  | Lượt xem: 153
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 28, từ ngày 12/07/2021 đến 16/07/2021).

Lịch công tác của Quận ủy từ 05/7 đến 01/8/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 04:50  | Lượt xem: 110
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 05/7 đến 01/8/2021.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 05/07/2021 | 04:45  | Lượt xem: 253
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 27, từ ngày 05/07/2021 đến 09/07/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 30/06/2021 | 04:34  | Lượt xem: 208
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 26, từ ngày 28/06/2021 đến 02/07/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 14/06/2021 | 03:25  | Lượt xem: 269
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 24, từ ngày 14/06/2021 đến 18/06/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 07/06/2021 | 11:00  | Lượt xem: 141
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 23, từ ngày 07/06/2021 đến 11/06/2021).

Lịch công tác của Quận ủy từ 31/5 đến 02/7/2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 11:16  | Lượt xem: 215
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 31/5 đến 02/7/2021.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 31/05/2021 | 09:23  | Lượt xem: 239
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 22, từ ngày 31/05/2021 đến 04/06/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 24/05/2021 | 11:00  | Lượt xem: 219
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 21, từ ngày 24/05/2021 đến 28/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 17/05/2021 | 11:04  | Lượt xem: 232
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 20, từ ngày 17/05/2021 đến 23/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 11/05/2021 | 10:04  | Lượt xem: 231
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 10/05/2021 đến 15/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 04/05/2021 | 03:00  | Lượt xem: 149
Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 03/05/2021 đến 08/05/2021).