LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 19/10/2020 | 16:30  | Lượt xem: 4
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 42, từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 12/10/2020 | 05:01  | Lượt xem: 86
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 41, từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận

Ngày đăng 06/10/2020 | 03:22  | Lượt xem: 112
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 40, từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020.

Lịch công tác của Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/10/2020 | 02:49  | Lượt xem: 124
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 28/9/2020 đến 01/11/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 28/9/2020 đến 03/10/2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 03:29  | Lượt xem: 150
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 28/9/2020 đến 03/10/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 21/9/2020 đến 25/9/2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 03:16  | Lượt xem: 167
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 21/9/2020 đến 25/9/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020

Ngày đăng 14/09/2020 | 05:00  | Lượt xem: 171
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020.

Lịch công tác của Quận ủy từ 07/9/2020 đến 11/9/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:48  | Lượt xem: 218
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.

Lịch công tác của Quận ủy từ 31/8/2020 đến 04/10/2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 11:16  | Lượt xem: 263
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 31/8/2020 đến 04/10/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 01/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 163
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 35 từ 31/8/2020 đến 05/9/2020.

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 24/08/2020 | 05:30  | Lượt xem: 299
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 34 từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:30  | Lượt xem: 187
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 33 từ 17/8/2020 đến 21/8/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 10/08/2020 | 05:00  | Lượt xem: 321
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 32 từ 10/8/2020 đến 14/8/2020

Lịch công tác tháng 8/2020 của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 29/07/2020 | 03:13  | Lượt xem: 280
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tháng 8/2020 từ 27/7/2020 đến 06/9/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 27/07/2020 | 05:10  | Lượt xem: 175
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 30 từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 21/07/2020 | 03:30  | Lượt xem: 312
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 29 từ 20/7/2020 đến 24/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 14/07/2020 | 10:15  | Lượt xem: 104
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 28 từ 13/7/2020 đến 17/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 76
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 27 từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:07  | Lượt xem: 200
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 26 từ 29/6/2020 đến 03/7/2020

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 23/06/2020 | 02:30  | Lượt xem: 297
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 25 từ 22/6/2020 đến 26/6/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 27 kết quả.