LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác của Quận ủy từ 07/9/2020 đến 11/9/2020
Ngày đăng 07/09/2020 | 10:48  | Lượt xem: 222

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.

Lịch công tác từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.

(Chi tiết tại đây)