LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tháng 8/2020 của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 29/07/2020 | 15:13  | Lượt xem: 227

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tháng 8/2020 từ 27/7/2020 đến 06/9/2020

Lịch công tác tháng 8/2020 từ 27/7/2020 đến 06/9/2020.

(Chi tiết tại đây)