LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 19/05/2020 | 10:24  | Lượt xem: 252

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 20 từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần thứ 20 từ 18/5/2020 đến 22/5/2020.

(Chi tiết tại đây)