LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 15/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 199

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 24 từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần thứ 24 từ 15/6/2020 đến 19/6/2020.

(Chi tiết tại đây)