LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 23/06/2020 | 14:30  | Lượt xem: 337

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 25 từ 22/6/2020 đến 26/6/2020

Lịch công tác tuần thứ 25 từ 22/6/2020 đến 26/6/2020.

(Chi tiết tại đây)