LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 07/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 106

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 27 từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

Lịch công tác tuần thứ 27 từ từ 06/7/2020 đến 10/7/2020.

(Chi tiết tại đây)