LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 27/07/2020 | 17:10  | Lượt xem: 140

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 30 từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lịch công tác tuần thứ 30 từ 27/7/2020 đến 31/7/2020.

(Chi tiết tại đây)