LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 17/08/2020 | 17:30  | Lượt xem: 190

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 33 từ 17/8/2020 đến 21/8/2020

 Lịch công tác tuần thứ 33 từ 17/8/2020 đến 21/8/2020.

(Chi tiết tại đây)