LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 24/08/2020 | 17:30  | Lượt xem: 302

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 34 từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

 Lịch công tác tuần thứ 34 từ 24/8/2020 đến 28/8/2020.

(Chi tiết tại đây)