LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 01/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 169

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 35 từ 31/8/2020 đến 05/9/2020.

 Lịch công tác tuần thứ 35 từ 31/8/2020 đến 05/9/2020.

(Chi tiết tại đây)