LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 11/05/2020 | 17:00  | Lượt xem: 188

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 19 từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

 Lịch công tác tuần thứ 19 từ 11/5/2020 đến 15/5/2020.

(Chi tiết tại đây)