LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy
Ngày đăng 05/05/2020 | 14:59  | Lượt xem: 995

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác tuần thứ 18 từ 04/5/2020 đến 08/5/2020

 Lịch công tác tuần thứ 18 từ 04/5/2020 đến 08/5/2020.

(Chi tiết tại đây)