LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/09/2021 | 08:30  | Lượt xem: 106
Lịch công tác tuần từ 20/09/2021 đến 24/09/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/09/2021 | 03:16  | Lượt xem: 139
Lịch công tác tuần từ 13/09/2021 đến 17/09/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/09/2021 | 09:22  | Lượt xem: 95
Lịch công tác tuần từ 06/09/2021 đến 10/09/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/09/2021 | 09:30  | Lượt xem: 117
Lịch công tác tuần từ 30/08/2021 đến 03/09/2021.

Thông báo tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân quận

Ngày đăng 20/07/2021 | 05:15  | Lượt xem: 153
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2021 | 10:57  | Lượt xem: 106
Lịch công tác tuần từ 12/07/2021 đến 16/07/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2021 | 04:11  | Lượt xem: 118
Lịch công tác tuần từ 05/07/2021 đến 09/07/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 94
Lịch công tác tuần từ 28/06/2021 đến 02/07/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/06/2021 | 09:30  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần từ 21/06/2021 đến 25/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2021 | 09:30  | Lượt xem: 164
Lịch công tác tuần từ 14/06/2021 đến 18/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2021 | 09:30  | Lượt xem: 106
Lịch công tác tuần từ 07/06/2021 đến 11/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/06/2021 | 04:16  | Lượt xem: 152
Lịch công tác tuần từ 31/05/2021 đến 04/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:45  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:30  | Lượt xem: 182
Lịch công tác tuần từ 17/05/2021 đến 21/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 115
Lịch công tác tuần từ 10/05/2021 đến 14/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 71
Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/04/2021 | 09:40  | Lượt xem: 73
Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/04/2021 | 10:10  | Lượt xem: 59
Lịch công tác tuần từ 19/04/2021 đến 23/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:00  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2021 | 04:58  | Lượt xem: 240
Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 09/04/2021.