LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 2
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 19
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 91
Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 25/9/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:00  | Lượt xem: 103
Lịch công tác tuần từ 14/9/2020 đến 18/9/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:57  | Lượt xem: 196
Lịch công tác tuần từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/09/2020 | 11:30  | Lượt xem: 290
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/09/2020 | 09:00  | Lượt xem: 96
Lịch công tác tuần từ 31/8/2020 đến 04/9/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/08/2020 | 04:14  | Lượt xem: 233
Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:30  | Lượt xem: 137
Lịch công tác tuần từ 17/8/2020 đến 21/8/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 174
Lịch công tác tuần từ 10/8/2020 đến 14/8/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 123
Lịch công tác tuần từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 101
Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 10:10  | Lượt xem: 61
Lịch công tác tuần từ 20/7/2020 đến 24/7/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 87
Lịch công tác tuần từ 13/7/2020 đến 17/7/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần từ 06/7/2020 đến 10/7/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 260
Lịch công tác tuần từ 29/6/2020 đến 03/7/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 212
Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:00  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần từ 15/6/2020 đến 19/6/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 110
Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.