LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:37  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/01/2021 | 11:21  | Lượt xem: 91
Lịch công tác tuần từ 11/01/2021 đến 15/01/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:29  | Lượt xem: 98
Lịch công tác tuần từ 04/01/2021 đến 08/01/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:24  | Lượt xem: 101
Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 đến 01/01/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/12/2020 | 10:00  | Lượt xem: 33
Lịch công tác tuần từ 21/12/2020 đến 25/12/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 23
Lịch công tác tuần từ 14/12/2020 đến 18/12/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/12/2020 | 09:30  | Lượt xem: 181
Lịch công tác tuần từ 07/11/2020 đến 11/12/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/11/2020 | 11:30  | Lượt xem: 116
Lịch công tác tuần từ 30/11/2020 đến 04/12/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/11/2020 | 04:37  | Lượt xem: 99
Lịch công tác tuần từ 23/11/2020 đến 27/11/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 16/11/2020 | 10:30  | Lượt xem: 138
Lịch công tác tuần từ 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/11/2020 | 04:53  | Lượt xem: 122
Lịch công tác tuần từ 09/11/2020 đến 13/11/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/11/2020 | 11:53  | Lượt xem: 138
Lịch công tác tuần từ 02/11/2020 đến 06/11/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/10/2020 | 04:32  | Lượt xem: 125
Lịch công tác tuần từ 26/10/2020 đến 30/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 102
Lịch công tác tuần từ 19/10/2020 đến 23/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 75
Lịch công tác tuần từ 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/10/2020 | 11:00  | Lượt xem: 85
Lịch công tác tuần từ 05/10/2020 đến 09/10/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:30  | Lượt xem: 153
Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 25/9/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:00  | Lượt xem: 157
Lịch công tác tuần từ 14/9/2020 đến 18/9/2020.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:57  | Lượt xem: 288
Lịch công tác tuần từ 07/9/2020 đến 11/9/2020.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/09/2020 | 11:30  | Lượt xem: 443
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Quyền Chủ tịch UBND quận.
Hiển thị 1 - 20 trong 38 kết quả.