LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/05/2022 | 14:51  | Lượt xem: 30
Lịch công tác tuần từ 16/05/2022 đến 20/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/05/2022 | 02:38  | Lượt xem: 58
Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 13/05/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/04/2022 | 11:17  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 29/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:38  | Lượt xem: 47
Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 15/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần từ 04/04/2022 đến 08/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/03/2022 | 09:15  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần từ 28/03/2022 đến 01/04/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/03/2022 | 10:31  | Lượt xem: 67
Lịch công tác tuần từ 21/03/2022 đến 25/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:30  | Lượt xem: 88
Lịch công tác tuần từ 14/03/2022 đến 18/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2022 | 09:36  | Lượt xem: 124
Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 11/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/03/2022 | 10:49  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần từ 28/02/2022 đến 04/03/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2022 | 09:37  | Lượt xem: 123
Lịch công tác tuần từ 21/02/2022 đến 25/02/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/02/2022 | 11:16  | Lượt xem: 110
Lịch công tác tuần từ 14/02/2022 đến 18/02/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/02/2022 | 04:25  | Lượt xem: 103
Lịch công tác tuần từ 07/02/2022 đến 11/02/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/01/2022 | 03:08  | Lượt xem: 94
Lịch công tác tuần từ 24/01/2022 đến 28/01/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/01/2022 | 03:36  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần từ 17/01/2022 đến 21/01/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/01/2022 | 10:01  | Lượt xem: 109
Lịch công tác tuần từ 10/01/2022 đến 14/01/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/01/2022 | 10:08  | Lượt xem: 97
Lịch công tác tuần từ 03/01/2022 đến 07/01/2022.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/09/2021 | 08:30  | Lượt xem: 225
Lịch công tác tuần từ 20/09/2021 đến 24/09/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/09/2021 | 03:16  | Lượt xem: 252
Lịch công tác tuần từ 13/09/2021 đến 17/09/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/09/2021 | 09:22  | Lượt xem: 165
Lịch công tác tuần từ 06/09/2021 đến 10/09/2021.