LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/05/2020 | 10:30  | Lượt xem: 39
Lịch công tác tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/05/2020 | 04:12  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020