LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/06/2021 | 09:30  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần từ 14/06/2021 đến 18/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/06/2021 | 09:30  | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần từ 07/06/2021 đến 11/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/06/2021 | 04:16  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần từ 31/05/2021 đến 04/06/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:45  | Lượt xem: 32
Lịch công tác tuần từ 24/05/2021 đến 28/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 17/05/2021 | 10:30  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần từ 17/05/2021 đến 21/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 61
Lịch công tác tuần từ 10/05/2021 đến 14/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2021 | 11:30  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 07/05/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/04/2021 | 09:40  | Lượt xem: 35
Lịch công tác tuần từ 26/04/2021 đến 30/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/04/2021 | 10:10  | Lượt xem: 21
Lịch công tác tuần từ 19/04/2021 đến 23/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/04/2021 | 09:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 16/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 05/04/2021 | 04:58  | Lượt xem: 150
Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 09/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:19  | Lượt xem: 142
Lịch công tác tuần từ 29/03/2021 đến 02/04/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 23/03/2021 | 10:39  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần từ 22/03/2021 đến 26/03/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:41  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần từ 15/03/2021 đến 19/03/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:48  | Lượt xem: 108
Lịch công tác tuần từ 08/03/2021 đến 12/03/2021.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/03/2021 | 04:31  | Lượt xem: 646
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/03/2021 | 05:02  | Lượt xem: 112
Lịch công tác tuần từ 01/03/2021 đến 05/03/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:49  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần từ 22/02/2021 đến 26/02/2021.

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/02/2021 | 10:30  | Lượt xem: 102
Lịch công tác tuần từ 08/02/2021 đến 19/02/2021.

Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 08/02/2021 | 09:57  | Lượt xem: 318
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Hiển thị 1 - 20 trong 60 kết quả.