LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/07/2020 | 10:30  | Lượt xem: 72

Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Lịch công tác tuần từ 27/7/2020 đến 31/7/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)