LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 24/08/2020 | 16:14  | Lượt xem: 237

Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020.

Lịch công tác tuần từ 24/8/2020 đến 28/8/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)