LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 158

Lịch công tác tuần từ 11/5/2020 đến 15/5/2020

Lịch công tác tuần từ 11/5/2020 đến 15/5/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)