LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 19/05/2020 | 10:30  | Lượt xem: 306

Lịch công tác tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020

Lịch công tác tuần từ 18/5/2020 đến 22/5/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)