LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 26/05/2020 | 08:30  | Lượt xem: 136

Lịch công tác tuần từ 25/5/2020 đến 29/5/2020

Lịch công tác tuần từ 25/5/2020 đến 29/5/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)