LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 01/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 145

Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 05/6/2020

Lịch công tác tuần từ 01/6/2020 đến 05/6/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)