LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 135

Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020

Lịch công tác tuần từ 08/6/2020 đến 12/6/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)