LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/06/2020 | 09:30  | Lượt xem: 260

Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020

Lịch công tác tuần từ 22/6/2020 đến 26/6/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)