LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 29/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 214

Lịch công tác tuần từ 29/6/2020 đến 03/7/2020

Lịch công tác tuần từ 29/6/2020 đến 03/7/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)