LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 05/05/2020 | 16:12  | Lượt xem: 193

Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020

Lịch công tác tuần từ 04/5/2020 đến 08/5/2020 của Lãnh đạo UBND quận.

(Chi tiết tại đây)