TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 21/01/2020 | 11:29  | Lượt xem: 221
Thực hiện kế hoạch về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng năm 2020, ngày...

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 17/01/2020 | 04:39  | Lượt xem: 804
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch 156-KH/QU, ngày 24/7/2019 của Quận ủy...

Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV

Ngày đăng 17/01/2020 | 04:17  | Lượt xem: 193
Ngày 14/01/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 25 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư...