TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 14/07/2020 | 16:32  | Lượt xem: 1082

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong những ngày Tháng Tám lịch sử, thời điểm có ý nghĩa quan trọng, cả nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, dưới dự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Quận uỷ, HĐND, UBND quận và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trong toàn quận, Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội của Quận tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, an ninh được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt.

Những thành tựu đó làm thay đổi rõ nét bộ mặt của Quận, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm tới, bối cảnh chung của tình hình cả nước và Thủ đô Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế năng động, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, quận Hai Bà Trưng có thêm những thời cơ và vận hội mới để đẩy nhanh sự phát triển mọi mặt; đồng thời phải đối diện với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận. Với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển toàn diện của Quận Hai Bà Trưng.  Chúng ta tràn đầy tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ.

Với niềm tin tưởng sâu sắc dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, Quận uỷ, cán bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.