TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị lần thứ 2 - Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI
Ngày đăng 26/08/2020 | 09:41  | Lượt xem: 590

Thực hiện Chương trình công tác của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2020, sáng ngày 25/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXVI đã tiến hành Hội nghị lần thứ 2. Tham dự hội nghị có các đồng chí Mạch Tùng Lâm - Ủy viên UBKT, Trưởng phòng nghiệp vụ II - UBKT Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thu Hạnh - Chuyên viên phòng Quận, huyện, thị Ban Tổ chức Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khoá XXVI.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI tiến hành thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ và Thường trực Quận ủy khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; lấy phiếu khảo sát giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và nhân sự lần đầu tham gia UBKT Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, làm cơ sở cho hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy cũng như của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXVI

Tại phiên họp, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ và Thường trực Quận ủy khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau phần báo cáo, các đồng chí Thường trực Quận ủy điều hành phần thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận
trình bày dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, khách quan, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn bản trình tại Hội nghị. Ban Chấp hành thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ và Thường trực Quận ủy khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành thống nhất lựa chọn 6 Chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Quận ủy thành lập các Ban Chủ nhiệm Chương trình và chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các Chương trình.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ  thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên khóa XVI, Bí thư Quận ủy; lấy phiếu khảo sát giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; lấy phiếu khảo sát giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia UBKT Thành ủy khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, việc tiến hành lấy phiếu đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ, chặt chẽ. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Quận ủy tổng hợp, báo cáo Tiểu ban nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội theo quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy biểu dương và đánh giá cao công tác tham mưu của Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy và sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Quận ủy trong xây dựng các văn bản của Quận ủy trình Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh và đề nghị:

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Đảng bộ là rất lớn, đặc biệt là việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước: kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Giải phóng Thủ đô, Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố bằng hình thức thiết thực, phù hợp, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ quận đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn, đòi hỏi tiến độ khẩn trương, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kích hoạt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch như trong giai đoạn trước; quyết liệt khắc phục tình trạng lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch; tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức để ngăn chặn và đẩy lùi dịch với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, kiên quyết không để dịch lan rộng, kéo dài. UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng bảo đảm đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bùng phát lại ở cấp độ cao. Không để cho các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh, trật tự. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2020. Triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi, duy trì tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, quản lý tốt trật tự xây dựng,…

Ngày 20/8/2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01-KH/QU về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án,... quy định thời gian và phân công tập thể, cá nhân phụ trách theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và các cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện. MTTQ và các đoàn thể chủ động phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, nói và làm theo đúng Nghị quyết của Đảng. Hàng năm, các cấp ủy Đảng gắn việc tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã trình Đại hội XXVI, trong thời gian từ nay đến hết năm 2020, Quận ủy sẽ chỉ đạo xây dựng và thông qua 6 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình ngay từ tháng đầu của năm 2021. 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, cùng với sự ủng hộ, tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính quận Hai Bà Trưng sẽ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 và quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI ngay từ sau Đại hội Đảng bộ quận thành công tốt đẹp.