TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Ngày đăng 15/05/2020 | 18:06  | Lượt xem: 387

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 156-KH/QU, ngày 24/7/2019 của Quận ủy vềviệc “tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; trong khí thế phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịc Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 15/5/2020, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 1 của Quận ủy cùng đông đủ các đồng chí thành viên Tổ chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm điểm đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; làm rõ những ưu điểm, thành tích đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, qua đó thảo luận, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ 26.

Qua báo cáo chính trị do đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng trình bày tại Đại hội, có thể khẳng định:

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận đã tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn trong nước, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

- Đảng bộ cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới đạt 230% (kết nạp 23/10 đảng viên).

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo các đồng chí cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy cơ quan luôn thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, gắn liền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 01 của Quận ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gắn với Chỉ thị 15 của Thành ủy.

- Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong việc triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu, đó là: Đảng bộ đã luôn phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và trách nhiệm. Coi trong việc củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu là những yếu tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan trong nhiệm kỳ qua.

 

Cùng với những kết quả đã đạt được, trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt công tác. Đó là sự kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó cũng chính là yêu cầu đòi hỏi Đảng bộ cơ quan trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải phấn đấu đề ra các giải pháp để khắc phục.

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí. Tại phiên họp BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng; bầu UBKT Quận ủy gồm 03 đồng chí và đồng chĩ Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội đã tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 1 đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh:

5 năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc quá trình phát triển của nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội và quận Hai Bà Trưng. Những chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Thành phố và quận trong thời gian qua, nhất là thành công bước đầu của Việt Nam trong công tác chống dịch Covid-19 đã tạo cho Việt Nam một vị thế mới, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Là một Đảng bộ có nhiều chi bộ giữ vị trí trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ quận, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng phải luôn là Đảng bộ gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động của Đảng bộ.

Một là: Tập trung đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đi đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải không ngừng học tập, thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, là tấm gương về đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Quan tâm xây dựng Đảng bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hai là, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên trong Đảng bộ, từng chi bộ trong Đảng bộ cùng với quyết tâm xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh và lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ, cần hết sức quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, trước hết là trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Ba là, tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong Đảng bộ, hướng mạnh về cơ sở, bám sát cơ sở và gắn với nhiệm vụ chính trị chung của toàn quận. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Với những bài học kinh nghiệm có được trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tôi đề nghị Đại hội tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp khả thi trong lãnh đạo của Đảng bộ thời gian tới.

Bốn là, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, Tôi đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết và triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan cần sớm xây dựng một số chương trình công tác trọng tâm thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, các đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết; đóng góp ý kiến vào quá trình thực hiện Nghị quyết, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết định kỳ từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ.

Với sự quyết tâm cao của Đại hội, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng cùng toàn thể các chi bộ, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên với ý thức trách nhiệm cao nhất, sẽ luôn đoàn kết nhất trí tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.