TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 21/01/2020 | 11:29  | Lượt xem: 472

Thực hiện kế hoạch về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng năm 2020, ngày 16/01/2020, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đại biểu: Ông Nguyễn Quang Trung - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo, ban Dân vận, Văn phòng Quận ủy; đại diện tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận; ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; trưởng các đoàn thể CT-XH của Quận, các tổ chức thành viên; ủy viên Uỷ ban MTTQ quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 phường.

Sau phần khai mạc hội nghị của ông Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và báo cáo tóm tắt của lãnh đạo Văn phòng Quận ủy về quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, có 08 lượt ý kiến phát biểu và góp ý vào dự thảo báo cáo.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần cơ bản: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV (2015-2020); Phần thứ hai: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025. Các ý kiến cơ bản cho rằng dự thảo Báo cáo được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, có bố cục chặt chẽ, trình tự khoa học, trình bày gọn và rõ ràng; các nội dung có số liệu cụ thể làm rõ thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đa số các ý kiến lựa chọn chủ đề Đại hội theo phương án 1 nhưng có điều chỉnh; Lựa chọn phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”. Các ý kiến cũng đề nghị Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận nghiên cứu, bổ sung 1 số nội dung vào phần kết quả thực hiện Nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các khâu đột phá giai đoạn 2020-2025; các nội dung nhiệm vụ công tác.

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại hội Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng  lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2020. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Quận, đồng thời đánh dấu chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển của Quận Hai Bà Trưng với những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV. Chuẩn bị cho Đại hội, Quận ủy Hai Bà Trưng đã xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị và triển khai lấy ý kiến đóng góp từ quận tới cơ sở.

Phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực, tâm huyết và chất lượng của các đại biểu dự hội nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Quận ủy để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng  lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trà My - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận