Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 18/01/2021 | 16:23  | Lượt xem: 26
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:37  | Lượt xem: 21
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2021 | 11:34  | Lượt xem: 20
Lịch công tác tuần từ 18/01/2021 đến 22/01/2021.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 15/01/2021 | 03:16  | Lượt xem: 34
UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra.

Về việc treo cờ tổ quốc các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 03:04  | Lượt xem: 61
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo treo cờ tổ quốc các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 15/01/2021 | 02:55  | Lượt xem: 37
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/01/2021 | 11:21  | Lượt xem: 86
Lịch công tác tuần từ 11/01/2021 đến 15/01/2021.

Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức hội thảo giới thiệu và triển khai chương trình “Women can do - Phụ nữ khởi nghiệp 4.0”

Ngày đăng 12/01/2021 | 11:07  | Lượt xem: 99
Ngày 08/01/2021, Ban Thường vụ Hội LH phụ nữ Quận phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp (Sở NN&PTNT Hà Nội) tổ...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:24  | Lượt xem: 114
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp...

Thông tin các hộ sản xuất kinh doanh tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:14  | Lượt xem: 109
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự công bố sản phẩm

Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 12/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 86
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng và Trang thông tin điện tử 18 phường thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:27  | Lượt xem: 118
Công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được các cấp, ngành, đơn vị trong quận...

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:18  | Lượt xem: 83
Thực hiện Văn bản số 07-HD/BTGTU, ngày 19/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, về việc công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà...

Triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 82
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Tổng kết công tác năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 04:13  | Lượt xem: 64
Chiều ngày 06/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 về Quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 11/01/2021 | 03:58  | Lượt xem: 156
(Bài tuyên truyền dành cho hệ thống truyền thanh cơ sở)

Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 - Phát động phong trào thi đua điểm năm 2021

Ngày đăng 11/01/2021 | 11:40  | Lượt xem: 69
Sáng 08/01/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 - Phát động phong trào thi đua điểm 2021.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 103
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Phiên họp tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/01/2021 | 08:52  | Lượt xem: 78
Ngày 05/01/2021, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp tháng 01 năm 2021.

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

Ngày đăng 08/01/2021 | 04:30  | Lượt xem: 74
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020.