Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Ngày đăng 13/10/2021 | 16:54  | Lượt xem: 742

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

(Chi tiết tại đây)