Công văn số 283/DS-YT ngày 03/8/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực hành nghề Y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ
Ngày đăng 05/08/2022 | 09:12  | Lượt xem: 92

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực hành nghề Y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/7/2022 đến 03/8/2022).

Công văn số 283/DS-YT ngày 03/8/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực hành nghề Y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ (Thời gian từ 01/7/2022 đến 03/8/2022).

(Chi tiết tại đây)