Quận Hai Bà Trưng tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (địa bàn phường Trương Định và phường Đồng Tâm)
Ngày đăng 03/09/2020 | 15:19  | Lượt xem: 1370

Ngày 03/9/2020, UBND quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định và Đồng Tâm không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Quyền Chủ tịch UBND quận tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 2919/QĐ-UBND và Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Văn phòng HĐND&UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án, Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự; hội CCB, hội LHPN, Đoàn Thanh niên CS HCM, Trung tâm Y Tế, Công ty nước sạch, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, Đội Thanh tra giao thông; đại diện tập đoàn Vingroup và cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an phường Trương Định và phường Đồng Tâm.

Đồng chí Nguyễn Thuỳ Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND công bố các Quyết định của UBND quận về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai II (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng). Đồng chí Ninh Thanh Hải - Phó giám đốc Ban QLDA&ĐTXD quận trình bày Kế hoạch số 104 và 105/KH- UBND ngày 31/8/2020, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định và Đồng Tâm không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng); xác định rõ việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo qui định tại điều 71 Luật đất đai năm 2013; các Quyết định thu hồi đất, các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng và các văn bản pháp luật liên quan.

Cùng với việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế, UBND quận chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; việc xử lý kiên quyết, dứt điểm sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng, việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn quận. Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện cưỡng chế phải đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ; trong quá trình cưỡng chế phải đảm bảo ổn định ANCT - TTXH và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực cưỡng chế.

Các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế tham gia hội nghị, Chủ tịch UBND hai phường tham gia đóng góp ý kiến bàn bạc, thảo luận các nội dung, phân loại xác định tình hình vương mắc của các hộ dân để có hướng tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho phù hợp, công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia cưỡng chế, thời gian thực hiện trình tự các bước theo đúng qui định của pháp luật.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Quyền chủ tịch UBND quận phân tích, đánh giá các yếu tố tác động và đánh giá tính chất cụ thể các trường hợp phải cưỡng chế, đánh giá việc rà soát hồ sơ cưỡng chế, phương án thi công phá dỡ, rà soát các điều kiện cần và đủ cho công tác ra quân cưỡng chế. Đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các tập thể, cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và chức năng thẩm quyền của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Trương Định và Đồng Tâm không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận. Đặc biệt, đối với UBND hai phường Trương Định và Đồng Tâm, Công an quận, Ban QLDA &ĐTXD quận phải xây dựng kế hoạch chi tiết; Tập đoàn Vingroup xây dựng phương án thi công phá dỡ; phòng QLĐT tiến hành thẩm định trình UBND quận hoàn thành trước ngày 10/9/2020. Dự kiến thời gian tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ ngày 14/9/2020.

Đến thời điểm này, UBND quận đã ban hành 08 Quyết định cưỡng chế, các trường hợp còn lại nếu đủ điều kiện giao UBND phường Trương Định và Đồng Tâm, Ban QLDA&ĐTXD, phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục trình UBND quận ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án trước ngày 07/9/2020.

UBND quận xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.